Ljudfiler

Under lördag den 31 januari 2015 arrangerade församlingen en bibelstudiedag. Temat var ”Inblickar i Romarbrevet” och studiedagens huvudtalare var Timo Laato. Han höll också predikan under den efterföljande söndagens högmässogudstjänst. Du kan ta del av hela helgens undervisning genom att ladda ner ljudfiler från den här sidan.

Historiska bevis för Jesu uppståndelseJakob Birgersson, 150131

Abrahams tro – Rom 4 17-22 – Timo Laato, 150131

Lagen och helgelsen – Rom 6:14-23 – Timo Laato, 150131

Andens tröst – Rom 8:26-28 – Timo Laato, 150201

Från Gudstjänst – Vingårdarbetarnas lön – Matt 20:1-6 – Timo Laato, 150201

Andakt

Vatten till liv

”Frukta inte, du min tjänare Jakob,du Jesurun som jag har utvalt. Ty jag skall utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag skall utgjuta min Ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar, så att de växer upp mitt ibland det gröna gräset, som pilträd vid vattenbäckar. Då skall en säga: ”Jag tillhör HERREN”, en annan åberopa Jakobs namn, en tredje skriva på sin hand: ”HERRENS egen” och bruka Israel som ett ärenamn.”

Jes 44:2b-5

Kristna kan bli förskräckta över sig själva. I ljuset av Guds ord märker vi att det finns sådant i hjärtat som inte stämmer med Guds renhet, bl.a. onda tankar (Matt 15:19). Det gör att vi känner oss orena, falska, oäkta. Det kommer dåligt samvete och rädsla: Så här har väl inte en äkta kristen det?  Har jag ett fel förhållande till Gud?

Jesaja profeterade om HERRENs tjänare, Messias. Han skulle bli föraktad av människor. Det var en hemsk syn att se honom blodig på korset. ”Så går det för den Gud straffar”, tänkte somliga med avsmak och förakt (Jes 53:4b). Men det var för oss. Gud slog honom i stället. Straffet för allt det onda som utgår från vårt obotligt sjuka hjärta (Jer 17:9), det lades på honom. Till slut gav han upp andan och hans rena hjärta slutade slå, för att våra orena hjärtan skulle övertäckas av nåd. Genom hans sår är vår relation till Gud helad.

Detta budskap ska utgjutas som vatten över törstigt land. Guds Ande förkunnar genom ordet att HERRENs tjänare, Messias, är vår rättfärdighet. Det är livets vatten. Och ur uttorkad jord spirar så ett trons liv, ett Guds folk. En gammal kristen man sa på dödsbädden till en vän att han fått dåligt minne. ”Men två saker minns jag: att jag är en stor syndare och att Jesus är en stor Frälsare.” Sådan tro är en öken i blomning!

Visst är det obehagligt att i mötet med Guds heliga ord märka att man har synd i sig, men den erfarenheten hjälper att bevara oss i tron på att Messias – inte något i oss – är vår rättfärdighet inför Gud. Det är alltså inte en farlig törst, utan en salig törst, en törst som Guds ord väcker men också stillar. ”Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade” (Matt 5:6). ”Anden och bruden säger: ’Kom!’ … Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet” (Upp 22:17). Törsten efter att vara rättfärdiga får vi om och om igen stilla genom att dricka av livets vatten – budskapet om att Han är vår rättfärdighet!

 Jesaja använder vatten som bild på den helige Ande: ”Jag skall utgjuta vatten… strömmar… Jag skall utgjuta min Ande… min välsignelse.” Vatten och Ande är närvarande i dopet, rent av bokstavligt. När Jesus döptes i vattnet kom Anden ner över honom. Anden utgöts. Det gäller även vårt dop. Gud ”frälste… oss… genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet” (Tit 3:4-7). När Jesus döptes hördes också en röst från himlen: ”Denne är min Älskade Son.” Och eftersom Jesus betalt vår skuld och döpt oss i sitt namn, så har även vi – just som vi är med vårt besvärliga hjärta – den höga äran att få tillhöra HERREN.

Du får skriva på din hand: ”HERRENs egen”!

Daniel