Förutom…

… gudstjänsterna, som du kan läsa om här, har vi också:

Hembesök

Det finns möjlighet till sjukbesök i hemmet med andakt, nattvard, enskilt samtal och bikt. Vid sjukdom erbjuds förbön och smörjelse med olja till dem som önskar. Var frimodig och kontakta någon av våra präster!