Förutom…

… gudstjänsterna, som du kan läsa om här, har vi också:

Närradiosändningar

från Radio Solsta (92,2 Mhz), med ”Vägen genom Bibeln” (Curt Westman och Norea Sverige) och ”Söndagskväll”.
Programmet sänds varje söndag kl. 18-19.

Hembesök

Det finns möjlighet till sjukbesök i hemmet med andakt, nattvard, enskilt samtal och bikt. Vid sjukdom erbjuds förbön och smörjelse med olja till dem som önskar. Var frimodig och kontakta någon av våra präster!