På vissa söndagar klockan 11:00 firar vi gudstjänst. Den innehåller klassisk liturgi, förkunnelse och psalmsång. Efteråt är det oftast ”kyrkfika”. Varje gudstjänst är en högmässa, då vi även firar nattvard.

Gudstjänsterna hålls i Gjuteriets lokaler på Verkstadsgatan 1 – för det allra mesta i ”Obrända biblioteket” på nedre plan, ingång märkt ”Kulturverksta’n”. Mer information finner du under fliken Program.

Du är varmt välkommen!