På söndagar klockan 11:00 firar vi Gudstjänst. Den innehåller klassisk liturgi, förkunnelse och psalmsång. Efteråt är det oftast ”kyrkfika”. Ungefär var tredje söndag är det högmässa, då vi även firar nattvard.

Gudstjänsterna hålls i någon av Gjuteriets lokaler på Verkstadsgatan 1 – för det allra mesta i det översta rummet. Mer information finner du under fliken Program.

Du är varmt välkommen!