Frågor och Svar

S:t Petris förre präst, Samuel, svarar här på vanliga frågor om kristen tro:

Om du skulle övertyga någon om att Gud finns, vad skulle du då säga?

Jag skulle gärna vända på frågan. Kan du övertyga mig om att Gud inte finns. Vad har du för bevis?

Vad finns det för bevis för att Gud finns?

a) Världen kan inte ha kommit till av en slump. Det måste finnas något mer. Det måste finnas en skapare. ”Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat.” (Romarbrevet 1:20)

b) Allt är så otroligt bra ordnat i universum. Hade jorden inte haft det avståndet den har från solen hade det inte funnits liv här. Hade det inte funnits vatten på jorden hade vi inte kunnat leva. Allt är så otroligt perfekt ordnat. Det måste finnas en Gud. ”Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk.” (Psaltaren 19:2)

c) Varför funderar man ens på tanken om Gud, om han inte finns?

d) Människan föds med en tanke om vad som är rätt och fel. Människan föds med ett samvete. Någon måste ha gett det till människan. Denne ’någon’ är Gud.

e) Skapelsen är så oerhört vacker. Hade allt kommit till av evolution hade detta varit helt onödigt. Men nu finns det någon som vill att naturen ska vara vacker. Denna någon är Gud. Men det största beviset är vad han gör i människors liv. Hur han har påverkat miljontals människor runt om i vår värld. Att han griper in och hjälper, men framförallt att han sände sin Son Jesus Kristus till världen för att ta människornas straff på sig, som de förtjänade för alla synder de har gjort. Av nåd är vi frälsta pga detta.

Till slut så handlar det inte om att bevisa Gud utan att tro på honom. Det kan ingen göra för dig. Men läs Bibeln så kommer han att visa sig för dig!

Hur beskriver du Gud?

Gud är helig – det finns inget ont i honom. Han är förmer än allt annat.
Gud är allsmäktig – Han har all makt. Han kan göra vad han vill. Gud är kärleken – Gud älskar oss alla.
Gud är oföränderlig – Han förändras aldrig.
Gud är evig – Gud har alltid varit till och kommer alltid att vara till.
Gud är rättfärdig – Gud dömer oss med fullkomlig rättvisa.

Hur beskriver du treenigheten?

Fadern, Sonen och den Helige Ande, tre skilda personer i ett gudomligt väsen och natur, är en enda Gud, vilken har skapat himmel och jord. Fadern är inte född av någon, Sonen är född av Fadern, och den Helige Ande utgår från Fadern och Sonen. Inte Fadern eller den Helige Ande, utan Sonen har blivit människa. (Svenska kyrkans bekännelseskrifter, Schmalkaldiska artiklarna, första delen)

Att beskriva treenigheten är väldigt svårt. Men några bilder som inte är fullkomliga kan vara följande. Trillingnöten i Aladdinasken, det är tre nötter, men en chokladbit. Treklövern, det är tre blad, men egentligen bara ett blad. Man kan även beskriva Gud som en triangel med tre olika sidor. Gud är alltså en Gud och inte tre gudar. Fadern hars skapat oss. Jesus har frälst oss. Den Helige Ande hjälper oss och ger oss tron.

Hur ser du…

… på nattvarden?

Nattvarden är vår Herre Jesus Kristus sanna kropp och blod under bröd och vin. Jesus har själv instiftat nattvarden till att de kristna ska äta och dricka av den. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: ”Tag och ät. Detta är min kropp.” Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: ”Drick alla av den. Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. (Matteus evangeliet 26:26-28)

På samma gång som brödet är 100% bröd är det 100% Jesus sanna kropp. På samma gång som det är 100% vin, så är det 100 % Jesus sanna blod. När man firar nattvarden och tror på detta så kommer man till nattvarden på ett rätt sätt och får då del av Kristi förlåtelse som ges oss i nattvarden. Att få fira nattvard är något fantastiskt. Då får man en försmak av himmelriket och den måltid man då ska fira med Jesus.

… på dopet?

Ett barn föds med arvsynd. Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv. (Psaltaren 51:7) Därför är inte ett barn Guds barn förrän det har döpts. Därför är det viktigt att döpa så snabbt som möjligt. I bibeln talas det om hur man döpte hela familjer och därmed döpte man även barn. Dopet är det nya förbundets tecken, det gamla förbundets tecken var omskärelsen som skedde på åttonde dagen. Därför är det naturligt att man döper barn.

Luther skriver i Lilla Katekesen: Vad nytta medför dopet? Dopet verkar syndernas förlåtelse, frälsar ifrån döden och djävulen och ger evig salighet åt alla dem, som sätta tro till Guds ord och löften.

Dopet har oerhörda löften. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. (Markus evangeliet 16:16) Guds löften är knutna till vattnet som man döper med.

Efter man är döpt är det viktigt att fortsätta leva i sitt dop. Att fortsätta leva i den tro som man fick i dopet. För gör man inte det så blir du inte frälst även om du är döpt.

… på äktenskapet?

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. (1:a Mosebok 1:27) Gud skapade alltså människan till man och kvinna. Han instiftade äktenskapet som ett förbund mellan dem. Det är inom äktenskapet som det sexuella hör hemma och ingen annanstans. Det är något gott att få spara sin sexuella debut tills man har gift sig, så att man kan få ge den fina gåvan till den man gifter sig med.

Äktenskapet är ett förbund som inte får brytas. Du skall inte begå äktenskapsbrott. (2Mos 20:14) Martin Luther förklarar detta i Lilla katekesen: Vi skall frukta och älska Gud, så att vi lever ett rent och tuktigt liv både i ord och gärningar och att var och en älskar och ärar sin äkta maka. Det är viktigt att vara trogen och älska den man är gift med. Man kan aldrig lova någon att känslorna alltid ska vara på topp, men man kan lova att alltid vara trogen. Ett äktenskap är ett livslångt förbund. Var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. (Matt 5:31-32)

… på bikt?

Bikt är något oerhört bra. Det innebär att få ha ett privatsamtal med en präst och få bekänna sin synd. Då får prästen på Jesus uppdrag personligen säga till den som har bekänt sin synd: Begär du dina synders för Jesus Kristi skull så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Är underbart att få gå utifrån samtalet och veta att jag har fått syndernas förlåtelse. Syndens tunga börda kan få lyftas av mig.

… på bön?

Bön är hjärtats samtal med Gud. Det är fantastiskt att vi får be till himmelens och jordens skapare. Och det är fantastiskt att han hör vår bön. Vi får be för oss själva och för andra människor. När man ber an det vara viktigt att komma ihåg tre ord:

Tack – något vi tackar för
Hjälp – något vi ber om hjälp med
Förlåt – något vi ber om förlåtelse för

Du kan få be med egna ord eller be med psaltaren, som är bibelns bönbok.

… på synd/dödssynd?

Synden kom in i världen genom syndafallet. (Se 1:a Mosebok kapitel 3). Genom syndafallet bröts förbindelsen med Gud. Även relationer mellan människor och med övriga skapelsen bröts. Allting blev till kaos, allt var inte längre gott. I och med detta så föds alla människor med synd. (Psaltaren 51:7) Synd är det som är emot Guds vilja. Bibeln skiljer på två slag av synd, arvsynd och verksynd. Verksynden är den som syns. Den visar sig i handlingar, tankar och ord. Arvsynden är det syndafördärv som vi föds med. Vi föds med en lust att göra emot Guds vilja.

Eftersom synden skiljer oss från Gud behöver vi förlåtelse. Vi försöker bättra oss på många sätt och förtjäna vår frälsning. Gud kräver att vi ska vara perfekta, men vi kan inte frälsa oss genom våra bristfälliga gärningar, för ingen av oss gör allting perfekt och gott. Vi behöver någon som kan frälsa oss. Denne någon är Jesus. Han blev människa och levde på jorden som en av oss, men med en stor skillnad; han syndade aldrig. Han tog din och min synd på sig på korset. På korset offrade han sig för dig och mig. Vi förtjänade dödsstraff och helvetet, men Jesus tog vår plats genom att försona för våra synder.

Frälsningen blev alltså helt klar på korset. På korset så betalade han ditt pris med sitt blod. Därför kan du få förlåtelse för alla dina synder. Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. (1 Johannesbrevet 1:7) Nu kallar Jesus på dig att ta emot denna frälsning. För att tro på honom är det enda sättet du kan komma till himlen på. Du får ta fram din fattiga tiggarhand och ta emot vad han har gjort. Frälsningen är helt gratis och det erbjudandet ges dig nu.

Men vill du inte ta emot Jesus så går du evigt förlorad. Det är det jag skulle vilja kalla för den stora dödssynden. Utan tron på Jesus hamnar man i helvetet och det är en fruktansvärd dödssynd.

Vad händer efter döden? Hur ser du på himmel
och helvetet?

När vi dör skiljs kroppen och själen åt. Kroppen läggs i jorden och multnar bort, men försvinner inte för alltid. Människan, som skapades som en kroppslig varelse, ska också uppstå kroppsligen. Vid uppståndelsen kommer det att ske en utvärdering, en prövning, av våra liv. Men båda dessa skeenden – den kroppsliga uppståndelsen och domen – förlägger Bibeln till framtiden. Det är gemensamma händelser för hela mänskligheten.

Den kristne som dör bryter upp för att ”vara hos Kristus” i himlen i en ljuvlig väntan på kroppens uppståndelse och Gudsrikets fulla upprättelse på den nya jorden, medan den som säger nej till Kristus väntar i dödsriket i förfäran på domen och dess konsekvenser.

Vi kan veta att den som inte vill ha med Jesus att göra, därmed frånsäger sig den enda möjligheten till räddning. Bibeln talar om ”evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte och hans makt och härlighet” (2 Tessalonikerbrevet 1:9), ”evigt straff” (Matteusevangeliet 25:46) och om ”den andra döden” (Uppenbarelseboken 20:14). Det Bibelns författare koncentrerar sig på är inte förtappelsen, utan den underbara nyheten att Gud har besökt sitt folk för att ge det räddning. Det finns hopp för varje människa och för hela skapelsen och det hoppet är knutet till Jesus

Hur ser du på skapelsen?

Jag tror att Gud har skapat himmel och jord och allting som är på den. (Se 1:a Mosebok kapitel 1) Att allt skulle vara av en slump, via en bigbang teori låter helt vansinnigt. Att jorden skulle hamna på rätt plats, det skulle finnas möjlighet för liv och allt pga en slump är en omöjlighet. Att Gud har skapat är däremot något som håller.

Vad är din förklaring till teodicéproblemet?

Teodicéproblemet = Hur kan det finns så mycket ont i världen om Gud är både allsmäktig och god?

Det finns inga lätta svar på denna fråga.

Det onda kom in i världen pga människans synd i syndafallet. (Se 1:a Mosebok kapitel 3). Man kan dela upp ondskan i moralisk ondska, den som människan har ansvar för, och naturens ondska, naturkatastrofer och liknande.

Människan har en fri vilja vad gäller världsliga saker. Därför kan hon välja att göra ont eller gott. När det gäller naturens ondska, så ändrar inte Gud de naturliga lagarna för varje individ. T.ex. så är det varmt och skönt med en brasa på lagom avstånd, men går du för nära bränner du dig.

Slutsatsen är alltså att människan bidrar till den mesta ondskan själv. Sen får man lita på att Gud är med i allt lidande och vill hjälpa och trösta oss om vi söker honom.

Vad anser du om andra religioner?

Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Johannesevangeliet 14:6)

Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. (Apostlagärningarna 4:12)

Det finns ingen annan väg till himmelen än genom Jesus Kristus. Att säga något annat är att lura människor. Att säga att man kan bli frälst i andra religioner är att lura sig själv och andra. Därför är det så oerhört viktigt att ta emot Jesus som sin personliga frälsare.