Gudstjänster firas kl. 11:00 varje söndag på Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, i ”Obrända biblioteket”. Högmässa (eller bara Mässa) betyder att vi  firar nattvard. Övriga gudstjänster firas utan nattvard.

September

1/9 – 11:e söndagen efter trefaldighet
Läsgudstjänst, Lennart Fryxelius

8/9 – 12:e söndagen efter trefaldighet
Läsgudstjänst, Hans Bernhard

15/9 – 13:e söndagen efter trefaldighet
Högmässa, Samuel Petersson

22/9 – 14:e söndagen efter trefaldighet
Läsgudstjänst. Lennart Fryxelius

29/9 – den helige Mikaels dag
Högmässa, Roland Gustafsson

Oktober

6/10 – 16:e söndagen efter trefaldighet
Läsgudstjänst, Hans Bernhard

13/10 – Tacksägelsedagen
Högmässa, Patrik Toräng

20/10 – 18:e söndagen efter trefaldighet
Gudstjänsten inställd

27/10 – 19:e söndagen efter trefaldighet
Gudstjänsten inställd

November

3/11 – söndagen efter alla helgons dag
Högmässa, Roland Gustafsson

10/11 – 21:a söndagen efter trefaldighet
Läsgudstjänst, Lennart Fryxelius

17/11 – söndagen före Domssöndagen
Högmässa, Petersson

24/11 – Domssöndagen
Högmässa, Gunnar Andersson

December

1/12 – 1:a söndagen i advent
Läsgudstjänst, Hans Bernhard

8/12 – 2:a söndagen i advent
Högmässa, Gunnar Andersson

15/12 – 3:e söndagen i advent
Läsgudstjänst, Lennart Fryxelius

22/12 – 4:e söndagen i advent
Läsgudstjänst, Hans Bernhard

29/12 – söndagen efter jul
Högmässa, Samuel Petersson

Januari

12/1 – 1:a söndagen efter trettondedag jul
Högmässa, Roland Gustafsson

Kollekt upptas vanligtvis till Lutherstiftelsen och dess Prästkassa. Somliga kollekter tillfaller vår förening för omkostnader kring lokalen, m.m.