Frostiga grässtrånVåren 2018

Gudstjänster firas kl. 11:00 varje söndag på Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, i ”Övre salen”, 3:e våningen.

Högmässa (eller bara Mässa) betyder att vi  firar nattvard. Övriga gudstjänster firas utan nattvard.

 

Februari

4/2 – Kyndelsmässodagen
Familjegudstjänst, Daniel Brandt
Föredrag: Skapelsen bär vittne om Gud, Rom 1:19-20, del 1

11/2 – Fastlagssöndagen
Läsgudstjänst, leds av Lennart Fryxelius
Obs! rum 216

18/2 – 1:a söndagen i fastan
Högmässa, Daniel Brandt
Obs! rum 215

25/2 – 2:a söndagen i fastan
Läsgudstjänst. leds av Lennart Fryxelius
Obs! rum 215

 

VitsipporMars

4/3 – 3:e söndagen i fastan
Läsgudstjänst. leds av Hans Bernhard

11/3 – Midfastosöndagen
Högmässa, Daniel Brandt

18/3 – Jungfru Marie bebådelsedag
Familjegudstjänst, Daniel Brandt
Föreningens årsmöte

(22/3 – Andakt på RIA, Karlstad, kl 14.30)

25/3 – Palmsöndagen
Obs! Gudstjänsten inställd!

29/3 – Skärtorsdagen  Obs! kl 19
Mässa, Daniel Brandt

30/3 – Långfredagen  Obs! kl 14
Gudstjänst, Daniel Brandt

 

April

1/4 – Påskdagen
Högmässa, Daniel Brandt

8/4 – 1:a söndagen efter påsk (eller 2:a i påsktiden)
Familjegudstjänst, Daniel Brandt
Föredrag: Skapelsen bär vittne om Gud, Rom 1:19-20, del 2

15/4 – 2:s söndagen efter påsk (eller 3:e i påsktiden)
Högmässa, Daniel Brandt

22/4 – 3:e söndagen efter påsk (eller 4:e i påsktiden)
Högmässogudstjänst, Petersson

29/4 – 4:e söndagen efter påsk (eller 5:e i påsktiden)
Läsgudstjänst. leds av Hans Bernhard

 

Maj

6/5 – Bönsöndagen
Högmässa, Daniel Brandt
Obs! rum 216

13/5 – 6:e söndagen efter påsk (eller söndagen före pingst)
Familjegudstjänst, Daniel Brandt

20/5 – Pingstdagen
Läsgudstjänst, leds av Lennart Fryxelius

27/5 – Heliga Trefaldighets dag
Högmässa, Daniel Brandt

 

Juni

1-3/6 – BIBELSTUDIEHELG (se program: http://stpetri.se/bibelstudiehelg-2018)

3/6 – 1:a söndagen efter Trefaldighet
Högmässogudstjänst, Timo Laato

10/6 – 2:a söndagen efter Trefaldighet
Läsgudstjänst, leds av Lennart Fryxelius

17/6 – 3:e söndagen efter Trefaldighet
Läsgudstjänst. leds av Lennart Fryxelius

23/6 – Midsommardagen  Obs! lördag
Högmässa, Ragnar Block
Föredrag, Daniel Brandt

24/6 – Den helige Johannes Döparens dag
Ingen samling

 

 

 

Kollekt upptas vanligtvis till Lutherstiftelsen och dess Prästkassa. Somliga kollekter tillfaller vår förening för omkostnader kring lokalen, m.m.