Gudstjänster firas kl. 11:00 varje söndag på Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, i ”Övre salen”, 3:e våningen. Högmässa (eller bara Mässa) betyder att vi  firar nattvard. Övriga gudstjänster firas utan nattvard.

Maj

7/5 – 2:a söndagen efter påsk
Läsgudstjänst, Lennart Fryxelius   Obs! sal 216

12/5 – 3:e söndagen efter påsk
Högmässa, Daniel Brandt   Obs! sal 216

19/5 – 4:e efter påsk
Läsgudstjänst, Hans Bernhard

26/5 – Bönsöndagen
Högmässa, Carl-Sixten Block

Juni

2/6 – söndagen före pingst
Högmässa, Patrik Toräng
Obs! Vi firar denna gudstjänst i Mellbergerud, Värmlands Bro, hemma hos Åke och Eva Rundqvist

9/6 – Pingstdagen
Läsgudstjänst, Lennart Fryxelius

16/6 – Heliga Trefaldighets dag
Läsgudstjänst, Hans Bernhard

23/6 – Johannes Döparens dag
Högmässa, Ragnar Block

Kollekt upptas vanligtvis till Lutherstiftelsen och dess Prästkassa. Somliga kollekter tillfaller vår förening för omkostnader kring lokalen, m.m.