Gudstjänster firas kl. 11:00 varje söndag på Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, i ”Övre salen”, 3:e våningen. Högmässa (eller bara Mässa) betyder att vi  firar nattvard. Övriga gudstjänster firas utan nattvard.

Juni

2/6 – söndagen före pingst
Högmässa, Patrik Toräng
Obs! Vi firar denna gudstjänst i Mellbergerud, Värmlands Bro, hemma hos Åke och Eva Rundqvist

9/6 – Pingstdagen
Läsgudstjänst, Lennart Fryxelius

16/6 – Heliga Trefaldighets dag
Obs! Gudstjänsten inställd

23/6 – Johannes Döparens dag
Högmässa, Ragnar Block

Augusti

11/8 – 8:e söndagen efter trefaldighet
Högmässa, Samuel Petersson

Obs! Gudstjänsten firas i Acksjöns kapell, Mariebergsskogen, Karlstad. Ta med fikakorg!

September

15/9 – 13:e söndagen efter trefaldighet
Högmässa, Samuel Petersson
Obs! Gudstjänsten firas i Acksjöns kapell, Mariebergssskogen, Karlstad. Ta med fikakorg!

Kollekt upptas vanligtvis till Lutherstiftelsen och dess Prästkassa. Somliga kollekter tillfaller vår förening för omkostnader kring lokalen, m.m.