Gudstjänster firas kl. 11:00 varje söndag på Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, i ”Obrända biblioteket”. Högmässa (eller bara Mässa) betyder att vi  firar nattvard. Övriga gudstjänster firas utan nattvard.

Augusti

11/8 – 8:e söndagen efter trefaldighet
Högmässa, Samuel Petersson

Obs! Gudstjänsten firas i Acksjöns kapell, Mariebergsskogen, Karlstad. Ta med fikakorg!

September

15/9 – 13:e söndagen efter trefaldighet
Högmässa, Samuel Petersson
Obs! ”Obrända biblioteket” , Gjuteriet. Ingång till vänster om ingången till caféet.

Kollekt upptas vanligtvis till Lutherstiftelsen och dess Prästkassa. Somliga kollekter tillfaller vår förening för omkostnader kring lokalen, m.m.