Gudstjänster firas kl. 11:00 söndagar på Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, i ”Obrända biblioteket”, ingång ”Kulturverksta’n”. Högmässa (eller bara Mässa) betyder att vi  firar nattvard.

Januari

15/1 – 2 e trettondedagen
Högmässa, Patrik Toräng

Februari

19/2 – Fastlagssöndagen
Högmässa, Samuel Petersson

26/2 – 1 i fastan
Högmässa, Sveinung Eriksen

Mars

26/3 – 4 i fastan
Högmässa, Samuel Petersson

April

2/4 – Palmsöndagen
Högmässa, Sveinung Eriksen

Maj

21/5 – Söndagen f pingst
Högmässa, Sveinung Eriksen

Juni

25/6 – Johannes döparens dag
Högmässa, Sveinung Eriksen
OBS! Plats: S Mellbergerud, hemma  hos Eva och Åke Rundqvist. Har du frågor eller vill ha vägbeskrivning,  kontakta Åke, tel 070 – 677 54 47.

Kollekt
Vid gudstjänsterna tar vi upp kollekt, vanligen till Lutherstiftelsen, Lutherstiftelsens prästkassa eller till Missionsprovinsen. Övriga kollekter kan tas upp till något särskilt ändamål eller till vår förening för omkostnader kring lokalen, m.m.