Gudstjänster firas kl. 11:00 varje söndag på Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, i ”Övre salen”, 3:e våningen.

Högmässa (eller bara Mässa) betyder att vi  firar nattvard. Övriga gudstjänster firas utan nattvard.

Augusti

26/8 – 13:e söndagen efter Trefaldighet
Högmässa, Patrik Toräng

 

September

2/9 – 14:e söndagen efter Trefaldighet
Läsgudstjänst, Lennart Fryxelius

9/9 – 15:e söndagen efter Trefaldighet
Högmässa, Sveinung Eriksen

16/9 – 16:e söndagen efter Trefaldighet
Högmässa, Samuel Petersson

23/9 – 17:e söndagen efter Trefaldighet
Läsgudstjänst, Hans Bernhard

30/9 – Helige Mikaels dag
Läsgudstjänst, Lennart Fryxelius

 

Gläd er i HerrenOktober

7/10 – 19:e söndagen efter Trefaldighet
Högmässa, Sveinung Eriksen

14/10 – Tacksägelsedagen
Högmässa, Petersson

21/10 – 21:a söndagen efter Trefaldighet
Läsgudstjänst, Hans Bernhard

28/10 – 22:a söndagen efter Trefaldighet
Läsgudstjänst, Lennart Fryxelius

 

November

4/11 – söndagen efter Alla Helgons dag
Högmässa, Sveinung Eriksen   Obs! ”Obrända biblioteket”  Gjuteriet

11/11 – 24:e söndagen efter Trefaldighet
Läsgudstjänst, Hans Bernhard

18/11 – söndagen före Domssöndagen
Läsgudstjänst, Lennart Fryxelius

25/11 – Domssöndagen
Högmässa, Roland Gustafsson  Obs! rum 234 Gjuteriet

 

December

2/12 – 1: söndagen i advent
Högmässa, Sveinung Eriksen

9/12 – 2:a söndagen i advent
Läsgudstjänst, Hans Bernhard

16/12 – 3:e söndagen i advent
Läsgudstjänst, Lennart Fryxelius

23/12 – 4:e söndagen i advent
Högmässa, Samuel Petersson

 

Januari

6/1 – Trettondedag Jul
Läsgudstjänst, Hans Bernhard

13/1 – 1:a söndagen efter trettondagen
Högmässa, Sveinung Eriksen

20/1 – 2:a söndagen efter trettondagen
Läsgudstjänst, Lennart Fryxelius

27/1 – 3:e söndagen efter trettondagen
Högmässa, Patrik Toräng

 

 

Kollekt upptas vanligtvis till Lutherstiftelsen och dess Prästkassa. Somliga kollekter tillfaller vår förening för omkostnader kring lokalen, m.m.