Gudstjänster firas kl. 11:00 söndagar på Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, i ”Obrända biblioteket”, ingång ”Kulturverksta’n”. 

Oktober

1/10 – Den helige Mikaels dag
Högmässa, Samuel Petersson

15/10 – 19 e tref
Högmässa, Patrik Toräng
Årsmöte

November

5/11- Sönd e alla helgons dag
Högmässa, Sveinung Eriksen

December

10/12 – 2 i advent
Högmässa, Sveinung Eriksen

 

Kollekter

Vid gudstjänsterna tar vi upp kollekt, vanligen till Lutherstiftelsen eller Missionsprovinsen.
Övriga kollekter kan tas upp till något särskilt ändamål eller till föreningen för omkostnader kring lokalen m m.