Gudstjänster firas kl. 11:00 söndagar på Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, i ”Obrända biblioteket”, ingång ”Kulturverksta’n”. 

Januari

28/1 – Septuagesima
Högmässa, Sveinung Eriksen

Februari

18/2 – 1:a i fastan
Högmässa, Samuel Petersson

Mars

3/3 – 3:e i fastan
Högmässa, Sveinung Eriksen

April

14/4 – 3:e i påsktiden
Högmässa, Samuel Petersson

Maj

26/5 – Heliga trefaldighets dag
Högmässa, Samuel Petersson
Gudstjänsten hålls i Acksjöns kapell i Mariebergsskogen, Karlstad.

 

Juni

23/6 – Johannes döparens dag
Högmässa, Sveinung Eriksen
Gudstjänsten hålls hos Eva och Åke Rundqvist, Södra Mellbergerud, 661 92 Säffle.
För vägbeskrivning, kontakta Åke (070-677 54 47).
För skjuts från Karlstad, kontakta Ingrid Fryxelius (054-83 30 76)

 

Kollekter

Vid gudstjänsterna tar vi upp kollekt, vanligen till Lutherstiftelsen eller Missionsprovinsen.
Övriga kollekter kan tas upp till något särskilt ändamål eller till föreningen för omkostnader kring lokalen m m.