Gudstjänster firas kl. 11:00 varje söndag på Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, i ”Övre salen”, 3:e våningen. Högmässa (eller bara Mässa) betyder att vi  firar nattvard. Övriga gudstjänster firas utan nattvard.

Januari

13/1 – 1:a söndagen efter trettondagen
Högmässa, Sveinung Eriksen

20/1 – 2:a söndagen efter trettondagen
Läsgudstjänst, Lennart Fryxelius

27/1 – 3:e söndagen efter trettondagen
Högmässa, Roland Gustafsson

Februari

3/2 – Kyndelsmässodagen
Läsgudstjänst, Hans Bernhard  Obs! Inställd på grund av sjukdom.

10/2 – 5:e efter trettondagen
Läsgudstjänst, Lennart Fryxelius

17/2 – Septuagesima
Högmässa, Samuel Petersson

24/2 – Sexagesima
Läsgudstjänst, Lennart Fryxelius  Obs! Inställd på grund av sjukdom.

Mars

3/3 – Fastlagssöndagen
Högmässa, Petersson

10/3 – 1:a söndagen i fastan
Läsgudstjänst, Hans Bernhard

17/3 – 2:a söndageni fastan
Läsgudstjänst, Hans Bernhard   

24/3 -Jungfru Marie bebådelsedag
Högmässa, Sveinung Eriksen

31/3 – Midfastosöndagen
Läsgudstjänst, Lennart Fryxelius

April

7/4 – 5:e söndagen i fastan
Högmässa, Daniel Brandt   Obs! sal 216

14/4 – Palmsöndagen
Läsgudstjänst, Hans Bernhard   Obs! sal 216

19/4 – Långfredagen

21/4 – Påskdagen
Högmässa, Daniel Brandt

28/4 – 1:a söndagen efter påsk
Högmässa, Samuel Petersson

Maj

5/5 – 2:a söndagen efter påsk
Läsgudstjänst, Lennart Fryxelius   Obs! sal 216

12/5 – 3:e söndagen efter påsk
Högmässa, Daniel Brandt   Obs! sal 216

19/5 – 4:e efter påsk
Läsgudstjänst, Hans Bernhard

26/5 – Bönsöndagen
Högmässa, Carl-Sixten Block

Juni

2/6 – söndagen före pingst
Högmässa, Patrik Toräng

9/6 – Pingstdagen
Läsgudstjänst, Lennart Fryxelius

16/6 – Heliga Trefaldighets dag
Läsgudstjänst, Hans Bernhard

23/6 – Johannes Döparens dag
Högmässa, Ragnar Block

Kollekt upptas vanligtvis till Lutherstiftelsen och dess Prästkassa. Somliga kollekter tillfaller vår förening för omkostnader kring lokalen, m.m.