Gudstjänster firas kl. 11:00 varje söndag på Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, i ”Obrända biblioteket”, ingång ”Kulturverksta’n”. Högmässa (eller bara Mässa) betyder att vi  firar nattvard. Övriga gudstjänster firas utan nattvard.

Mars

14/3 – Midfastosöndagen
Högmässa, Samuel Petersson

April

11/4 – 2:a söndagen i påsktiden
Högmässa, Sveinung Eriksen

25/4 – 4:e söndagen i påsktiden
Högmässa, Sveinung Eriksen

Maj

9/5 – Bönsöndagen
Högmässa, Sveinung Eriksen

30/5 – Heliga trefaldighets dag
Högmässa, Sveinung Eriksen

Juni

27/6 – Johannes döparens dag
Högmässa, Sveinung Eriksen.
OBS! Vi firar gudstjänsten hos Eva och Åke Rundqvist, Södra Mellbergerud, Värmlands Bro.
För vägbeskrivning: ring Åke 070 – 677 54 47
För skjuts, ring Ingrid Fryxelius, 054 – 83 30 76, mobil 0730 – 26 86 37


Kollekt
upptas vanligtvis till Lutherstiftelsen och dess Prästkassa. Somliga kollekter tillfaller vår förening för omkostnader kring lokalen, m.m.