Hösten 2017

Gudstjänster firas kl. 11:00 varje söndag på Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, i ”Övre salen”, tredje våningen.

Högmässogudstjänst är en gudstjänst utan nattvard. Högmässa betyder att vi även firar nattvard.


 December

3/12 – 1:a söndagen i advent
Familjegudstjänst, Daniel Brandt
Bibelstudium: Josef i GT som förebild till Jesus

10/12 – 2:a söndagen i advent
Högmässogudstjänst, Daniel Brandt

17/12 – 3:e söndagen i advent
Högmässa, Daniel Brandt
Föredrag: Historien bekräftar Bibeln (II)

25/12 – Juldagen ingen gudstjänst

31/12 – Söndagen efter jul
Högmässa, Samuel Petersson

 

Januari

7/1 – 1:a söndagen efter trettondedag  jul
Högmässogudstjänst,  Daniel Brandt

14/1 – 2:a söndagen efter trettondedagen
Familjegudstjänst, Daniel Brandt
Föredrag: Profetior om Kristus i Gamla Testamentet

21 – 3:e söndagen efter trettondedagen
Högmässa, Daniel Brandt
Föredrag: Simul justus et peccator – i Bibeln

 

Kollekt upptas vanligtvis till Lutherstiftelsen och dess Prästkassa. Somliga kollekter tillfaller vår förening för omkostnader kring lokalen, m.m.