Hösten 2017

Gudstjänster firas kl. 11:00 varje söndag på Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, i ”Övre salen”, tredje våningen.

Högmässogudstjänst är en gudstjänst utan nattvard. Högmässa betyder att vi även firar nattvard.


Oktober

1/10 – Den helige Mikaels dag
Högmässa, Patrik Toräng  rum 216

8/10 – Tacksägelsedagen
Familjegudstjänst, Daniel Brandt
Föredrag: Historien bekräftar Bibeln (I)

15/10 – 18:e söndagen efter Trefaldighet
Läsgudstjänst, leds av Hans Bernhard

22/10 – 19:e söndagen efter Trefaldighet
Läsgudstjänst, leds av Hans Bernhard

29/10 – 20:e söndagen efter Trefaldighet
Högmässa, Daniel Brandt   rum 216   Obs! Vintertid

November

5/11 -Söndagen efter Alla helgons dag
Högmässogudstjänst, Daniel Brandt
Bibelstudium: Jesaja 53

12/11 – 22:a söndagen efter Trefaldighet
Läsgudstjänst, leds av Lennart Fryxelius

19/11 – Söndagen före Domssöndagen
Läsgudstjänst, leds av Lennart Fryxelius

26/11 – Domssöndagen
Högmässa, Daniel Brandt

December

3/12 – 1:a söndagen i advent
Familjegudstjänst, Daniel Brandt
Bibelstudium: Josef i GT som förebild till Jesus

10/12 – 2:a söndagen i advent
Högmässogudstjänst, Daniel Brandt

17/12 – 3:e söndagen i advent
Högmässa, Daniel Brandt
Föredrag: Historien bekräftar Bibeln (II)

25/12 – Juldagen ingen gudstjänst

31/12 – Söndagen efter jul
Högmässa, Samuel Petersson

 

Kollekt upptas vanligtvis till Lutherstiftelsen och dess Prästkassa. Somliga kollekter tillfaller vår förening för omkostnader kring lokalen, m.m.