Historia

S:t Petri gudstjänstgemenskap i Karlstad bildades i februari 2002 i samband med att Lutherstiftelsens gudstjänstverksamhet i Karlstad började hållas i egna lokaler i stadsdelen Herrhagen. Församlingsarbetet leddes av Patrik Toräng, efter fem års tjänst tog Samuel Petersson över. Sedan 2012 tjänstgör Daniel Brandt. Från våren 2015 firas gudstjänsterna i Gjuteriet, på Herrhagen.

Lära

Gudstjänstgemenskapens lära, tro och  bekännelse grundar sig i Guds heliga Ord, Gamla och Nya Testamentets profetiska och apostoliska skrifter, sam­man­fattad i de tre huvudtrosbekännelserna: den apostoliska, den Nicenska och den Athanasianska, samt i den oförändrade Augsburgska bekännelsen av år 1530, bejakad och erkänd vid Uppsala möte 1593 och förklarad i hela Konkordieboken. Läs mer om vad vi tror här!